မဟာေျဖေဆး၏အႏၲာရာယ္ဆုိတာနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္

မဟာေျဖေဆး၏အႏၲာရာယ္ဆုိတာနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္

မဂၤလာပါ ဦးစိုင္းလိတ္၏မဟာေျဖေဆး ( ဝုန္းဝမ္းေဆးတိုက္ ရန္ကုန္ ) မွ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသး ေဆးမ်ားကို တိုင္းရင္းေဆးဌာန၏စစ္ေဆးခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိ၍ ထုတ္လုပ္ခြင့္ရရွိထားေသာ ေဆးစြမ္းေကာင္းတလက္ျဖစ္ပါတယ္။

အေဖျဖစ္သူ တိုင္းရင္းေဆးဆရာႀကီး ဦးတန္းေကး မွစတင္ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပီး ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ထိ တိုင္းရင္းေဆးဝါးမွတ္ပံုတင္အမွတ္ – TMR008287 ( 1118 ) က်ားႏွင့္ေနအမွတ္တံဆိပ္ ဦးစိုင္းလိတ္၏ မဟာေျဖေဆးအမည္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ယခုလက္ရွိ အြန္လိုင္းဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ အေကာင့္တုမ်ားသံုး၍ မိမိတို႔ေဆးတိုက္မွ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာေဆးမ်ားအား ယံုၾကည္စြာေသာက္သံုးသူမ်ားကို ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစရန္အခုလို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးေသြးထိုးလံွွ႕ေဆာ္ေသာ အေကာင့္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ( အတု )ဟူ၍ေျပာဆိုေနေသာသူမ်ားအား မိမိတို႔ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို ဥပေဒအရျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါတယ္။

ဝုန္းဝမ္းမိသားစု ( ရန္ကုန္ )

ဦးစိုင္းလိတ္၏မဟာေျဖေဆး၊ မဟာေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး၊ ရွမ္းမေလးေသြးေဆး၊ ရွမ္းမေလး႐ွဴေဆး။

ဖုန္း – 095261064 , 09780032725

viber – 09780032725

အမွန္တရားဖက္ရပ္တည္ေပးၾကပါေသာမိတ္ေဆြမ်ားအား ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။

Source : Shan Ma Lay