လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈမွာ ျမန္မာလူငယ္ ႏွစ္ေယာက္အတြက္ ျမန္မာHacking အဖြဲ႕ေတြ ပါဝင္ကူညီေတာ့မယ္

ဝင္းနဲ႔ေဇာ္လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈမွာ ျမန္မာလူငယ္ ႏွစ္ေယာက္ကို တရားခံျဖစ္ေၾကာင္း သတ္ေသျပႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ ေလးႏွစ္ၾကာဖမ္းစီးထားၿပီးေနာက္ ယေန႔ေနာက္ဆုံးအယူခံကို ထိုင္းအစိုးရကပယ္ခ်ကာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

စတင္ဖမ္းစီးခံရစဥ္ထဲက အစိုးရေရာ မီဒီယာမ်ားပါ ဝင္းနဲ႔ေဇာ္အတြက္ မတရားတဲ့ ပစ္ဒဏ္ေတြအတြက္ ေဖာ္ျပျခင္း ကာစီးေပးျခင္း ကာကြယ္ေပးျခင္း လုံေလာက္စြာမရွိခဲ့ပါ။

လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈမွာ ျမန္မာလူငယ္ ႏွစ္ေယာက္အတြက္ ျမန္မာHacking အဖြဲ႕ေတြ ပါဝင္ကူညီေတာ့မယ္

ယခုအႀကိမ္ ေနာက္ဆုံးအယူခံမွာလည္း ေသဒဏ္ေပးခံရတဲ့ခ်ိန္မွာ ဒီအမိန႔္ဟာ မတရားတဲ့အမိန႔္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ကမာၻသိေအာင္ေၾကာ္ၾကာေပးဖို႔ မီဒီယာေတြကို လုံးဝ အားကိုးလို႔မရဖူးဆိုတာလည္း ျငင္းစရာမလိုပါ။

ဒါ ေၾကာင့္ ယ ေန႔ မွာ ပဲ UGMH လို႔ ေခၚ တဲ့ Union Of Underground Myanmar Hacker လို႔ေခၚတဲ့ ျမန္ မာ ဟက္ ကာ ေတြ နဲ႔ ဟက္ ကင္း အ ဖြဲ႕ ေတြ ေပါင္း စည္း ထား တဲ့ ဟက္ ကာ အ ဖြဲ႕ ႀကီး က ထိုင္း ႏိုင္ ငံ အ ေပၚ ကို ဆိုက္ ဘာ စစ္ ပြဲ ဆင္ ႏႊဲ ၿပီး……

လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈမွာ ျမန္မာလူငယ္ ႏွစ္ေယာက္အတြက္ ျမန္မာHacking အဖြဲ႕ေတြ ပါဝင္ကူညီေတာ့မယ္။

ထိုင္း ႏိုင္ ငံ Website ေတြ မွာ ထိုင္း ႏိုင္ ငံ ရဲ႕ မ တ ရား တဲ့ လုပ္ ရပ္ ေတြ ကို ေဖာ္ ျပ ၿပီး ကမာၻ က သိ ေအာင္ လုပ္ မယ္ လို႔ ေၾကာ္ ျငာ ခဲ့ ပါ တယ္.မ ၾကာ ခင္ တိုက္ ခိုက္ မႈ စ တင္ ပါ လိမ့္ မယ္။

လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈမွာ ျမန္မာလူငယ္ ႏွစ္ေယာက္အတြက္ ျမန္မာHacking အဖြဲ႕ေတြ ပါဝင္ကူညီေတာ့မယ္

Myanmar Anonymous Hacking News