မသန္စြမ္းဇနီးကို ရသမွ် အစားအစာ ေကၽြးရင္း ကိုယ္တုိင္က တိတ္တိတ္ေလး အငတ္ခံေနခဲ့တဲ့ အဖိုး

September 8, 2019 Khitalin Media 0

လူတုိင္းမွာ အခ်စ္တစ္ခု အိမ္ေထာင္တစ္ခု တည္ေထာင္တဲ့ အခါ ဘယ္ေတာ့မွ ခြဲမသြား ပါဘူး၊ ပစ္မထားခဲ့ပါဘူး၊ တသက္လုံး ေစာင့္ေရွာက္ပါ့မယ္ ဆုိတဲ့ ႏႈတ္ကတိေလးေတြ ထုံးစံအတုိင္း ေပးၾကေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီကတိစကား ေပးခဲ့တုိင္းသာ တည္ၿမဲရင္ ကမာၻေပၚမွာ ကြာရွင္း ျပတ္ဆဲတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး ဆုိတာ […]